VLASNICA

Višnja Huljev Tudor
+385 91 179 4668
visnja@manufrakturadesign.com
SHOWROOM

Petra Zrinskog 4 -- Rijeka
+385 51 234 567
    info@manufrakturadesign.com
---- PONT d.o.o. ---- upisan kod Trgovačkog suda u Rijeci ----
----Temeljni kapital u iznosu 20 0000 kn uplaćen u cijelosti kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb ----
MBS 040171277 ---- OIB 43727360238 ---- IBAN - HR7623600001101589396 - HR4323600001500214788
---- Članovi uprave: Višnja Huljev Tudor, Davor Tudor ----
Top